228  Pielgrzymka na Górę Ufnej Modlitwy

Można zaryzykować stwierdzenie, że to już coroczna tradycja. Pan Bernard Piecuch relacjonuje kolejną, już 228. pielgrzymkę…