Druhowie z Kotów świętują urodziny

Tradycje pożarnicze w Kotach mają bardzo długą historię. Udokumentowane wzmianki o OSP sięgają końca XIX r. Dla miejscowych druhów pamięć o przeszłości i kontynuacja działalności to prawdziwa misja, którą z powodzeniem realizują. 16 lipca strażacy świętowali jubileusz 135-lecia jednostki, który zbiegł się z 40-leciem uchronienia jej przed likwidacją w 1982 r.

Dokładnie 14 marca 1982 r. do Kotów zawitali przedstawiciele Komendy Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej z Tarnowskich Gór, w celu likwidacji OSP. – Pamiętam, że nieświadomy tego, co się dzieje rozmawiałem z kolegą – śp. Pawłem Grunerem. On miał zamiar iść na zebranie OSP, zaproponował żebym mu towarzyszył. Poszedłem z ciekawości, a wróciłem jako prezes – wspomina Marian Mika (artykuł archiwalny „TWG Kurier” nr 105). W efekcie zebranie zakończono reaktywacją, a nie likwidacją jednostki. To był przełomowy moment, który stał się początkiem współczesnej historii OSP w Kotach. W skład zarządu weszli wówczas: Marian Mika (prezes), Paweł Gruner (naczelnik), Benedykt Grzesiek (zastępca naczelnika), Bernard Pisarek (skarbnik) i Karol Grzesiek (sekretarz). Dotychczasowy prezes Jerzy Klaszczyk otrzymał tytuł Honorowego Prezesa OSP w Kotach.

Marian Mika podczas jubileuszu 135-lecia istnienia jednostki
W 2009r. długoletni prezes dh Marian Mika złożył rezygnację. Otrzymał tytuł Prezesa Honorowego jednocześnie nowym Prezesem został widoczny na zdjęciu dh Joachim Soll.

Oficjalne obchody strażackiego święta rozpoczęły się 16 lipca mszą św., po której druhowie z Kotów, zaprzyjaźnione jednostki oraz liczni zaproszeni gości prowadzeni przez miejscową orkiestrę dętą przeszli ulicami wsi w kierunku remizy. Zgodnie z ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Wiceprezesowi  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa śląskiego,  a zarazem Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  Tarnowskich Górach – druhowi Janowi Ozdze przez dowódcę uroczystości druha Martina Imach. Po przywitaniu sztandarów głos zabrał Joachim Soll, Prezes Zarządu  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kotach i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, który przypomniał historię jednostki zaznaczając jej stopniowy rozwój i znaczenie dla lokalnego społeczeństwa. Następnie wręczono wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych. Wśród nich znalazł się wspomniany wyżej Marian Mika. Dekoracji dokonali druh Jan Ozga oraz drugi wiceprezes Zarządu druh Andrzej Pilot.

 • Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: druh Martin Imach, druh Sebastian Imach, druh Grzegorz Niesiołowski, druh Marek Pierończyk, druh Marcin Żyta.
 • Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: druhna Aneta Adamczyk, druh Piotr Imach, druh Mirosław Ziaja, druh Dawid Wons, druh Paweł Halder, druh Jakub Zych, druh Wojciech Lachowicz, druh Daniel Popielarz.
 • Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali : druhna Anna Soll-Jendrysik, druhna Kinga Klak, druh Michał Jendrysik, druh Dawid Jaworek, druh Rafał Jaworek, druh Krzysztof Kroczek, druh Paweł Spałek.
 • Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: druh Dawid Kulik, druh Marek Nokielski, druh Mateusz Busz, druh Wojciech Pytlik, druh Stefan Paś.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tworogu zostały również nadane odznaki za wysługę lat, które wręczyli Komendant Gminny ZOSP RP w Tworogu dh Stefan Paś oraz Wiceprzewodniczący wojewódzkiej komisji rewizyjnej druh Leonard Górski. Odznakę za wysługę lat otrzymali:

 • 50 lat druh Ryszard Dramski , druh Janusz Kryszkiewicz,
 • 45 lat druh Jan Imach , druh Jerzy Grzesiek,
 • 40 lat druh Marian Mika, druh Joachim Soll,
 • 35 lat druh Piotr Opara,
 • 25 lat druh Marcin Grzesiek , druh Łukasz Gruner , druh Piotr Kijas,
 • 20 lat druh Martin Imach , druh Piotr Imach , druh Sebastian Imach,
 • 10 lat druh Dawid Kulik.

Nie mogło zabraknąć czasu na życzenia. Składali je zaproszeni goście, m.in. wójt Tworoga Eugeniusz Gwóźdź, który podkreślił rolę strażaków w budowaniu lokalnego bezpieczeństwa. Z ramienia lokalnego samorządu w jubileuszu wzięli również udział: sołtys Kotów a zarazem radny Adam Wandzik, radna Renata Głowacka, radny Lucjan Sus. Zaprzyjaźnieni leśnicy z Brynka, z Nadleśniczym Januszem Wojciechowskim na czele, przekazali jednostce z Kotów wąż gaśniczy oraz w pełni wyposażoną torbę ratowniczą.

Do tego tematu będziemy wracać. Artykuł poświęcony wspomnieniu jednostki opublikujemy w powakacyjnym wydaniu „TWG Kuriera”. Poniżej fotorelacja z części oficjalnej.

Poniżej teksty sprzed 5 lat opublikowane w TWG Kurierze (nr 105 – pełna wersja dostępna w naszym archiwum) poświęcone OSP Koty.