Korpus wsparcia seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zamierza przystąpić do realizacji Programu „Korpus wsparcia seniorów” – rok 2022. Cel programu: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

 • mieszkańcy Gminy Tworóg
 • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane
  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki
  w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:

 • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych
  w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa
  – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski,lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi
 • i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
 • Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić
  o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem
w projekcie zapraszamy do kontaktu 
do dnia 15 marca 2022 r.:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu

42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

Telefon: 32/284-68-57

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny