Międzynarodowy Dzień Strażaka w gminie Tworóg

Niezmiennie od wieku przysięgają swoją gotowość bojową „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Strażacy-ochotnicy z naszej gminy niedawno obchodzili swoje święto. Dokładnie 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka. W kalendarzu katolickim jest to dzień wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Oto kilka przykładów tradycyjnych obchodów strażackiego święta w naszej gminie.  

4 maja Ochotnicza Straż Pożarna z Tworoga głośno i wyraźnie zaznaczyła swoją obecność. Druhowie spotkali się dokładnie o godz. 17.15 przed remizą, skąd przemaszerowali do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą w intencji wszystkich strażaków, rodzin i zmarłych członków jednostki. Po liturgii uformowany pododdział udał się ponownie pod remizę, gdzie głos zabiera prezes OSP Tworóg składając życzenia druhom i członkom MDP (zdj. fb OSP Tworóg).

Tego samego dnia wykonano poniższe zdjęcie jednostki z Boruszowic i Hanuska. Strażacy z tych sołectw również wzięli udział w uroczystej mszy świętej w miejscowym kościele (zdj. fb OSP Boruszowice-Hanusek).

6 maja strażacy ze Świniowic obchodzili Dzień św. Floriana wspólnie z OSP Wielowieś. Podczas apelu młodzi adepci otrzymali upominki z okazji wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Strażacy, podobnie jak ich koledzy z innych sołectw, wzięli udział w mszy św. Z racji przynależności do parafii Wielowieś, druhowie modlili się w Kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Goju (przysiółek wsi Wiśnicze). Po Mszy Świętej odbył się uroczysty przejazd wozami bojowymi do remizy OSP Wielowieś. Od naocznego świadka usłyszeliśmy, że wóz bojowy ze Świniowic prezentował się wspaniale! (zdj. fb OSP Świniowice oraz F. Zgodzaj).

Ochotnicze Straże Pożarne to wciąż najliczniej reprezentowane organizacje pozarządowe w Polsce. Niemal 17 tys. stowarzyszeń zarejestrowanych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich to OSP. – Działa w nich blisko 700 tys. osób, z czego 228 394 strażaków może brać bezpośrednio udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także: ratownictwa technicznego, powodziowego, chemicznego i ekologicznego, medycznego, wysokościowego, wodnego oraz w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach OSP funkcjonują także liczne Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które w naturalny sposób są ośrodkami szkolenia i rekrutacji przyszłych strażaków. Aktywność OSP nie ogranicza się tylko do działań skierowanych na bezpośrednią pomoc lokalnym społecznościom, lecz także do popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, akcji promujących kulturę, sport, rekreację i ochronę środowiska. W OSP działa blisko 800 orkiestr, w których gra niemal 20 000 muzyków3 oraz 300 zespołów artystycznych i 600 drużyn sportowych – czytamy w opracowaniu Tomasz Marcysiak „Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce – czynniki determinujące wymianę pokoleń”.

W gminie Tworóg działa sześć jednostek OSP (w Tworogu, Kotach, Boruszowicach-Hanusku, Połomi, Świniowicach i Wojsce). Wszystkim naszym strażakom życzymy sił, odwagi, wytrwałości, poczucia dumy z wykonywanej ochotniczo pracy i przede wszystkim samych bezpiecznych akcji!