Mieszkańcy decydują – ruszyły zebrania wiejskie w naszej gminie

Zapraszamy do udziału w corocznych zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach. W ich trakcie będą uchwalane roczne plany wydatkowe sołectw. Jest to okazja do wzięcia udziału w tworzeniu tzw. funduszu sołeckiego, do dyskusji o bieżących problemach, inicjatywach, pomysłach na rozwój wsi. Pierwsze spotkanie – w Boruszowicach i Hanusku – już za nami. Pozostali sołtysi zapraszają mieszkańców do udziału. W październikowym wydaniu „TWG Kuriera” znajdziecie podsumowanie zebrań. Dowiecie się się na co sołectwa przeznaczą swoje fundusze w 2024 r.