NAMIESZANE…

Śmieci, plastik, składowanie, przetwarzanie i jedno słowo łączące szereg wątków – Brynek. Mieszkańcy sołectwa, którzy wciąż żyją obok składowiska śmieci działającego tam od 2017 r., nie chcą słyszeć o jakiejkolwiek działalności gospodarczej w ich miejscowości kojarzącej się z odpadami. Taki wniosek można wyciągnąć czytając wpisy na portalu społecznościowym. Niestety fala internetowego hejtu zdążyła się wylać. Gmina nie pozostaje obojętna. Na stronie www.tworog.pl pojawiło się oficjalne wyjaśnienie (do pobrania niżej). Sprawę opisujemy w marcowym „TWG Kurierze”. 

Informujemy również, że konsultacje społeczne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h)” w miejscowości Brynek przy ul. Pyskowickiej, zostają przedłużone do 31 marca. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16, 42 – 690 Tworóg w Referacie Gospodarki Rolnictwa i Spraw Komunalnych – pokój nr 111.