Poranek z biznesowym akcentem

Transformacja energetyczna trwa. Obserwujemy rosnące ceny za energię elektryczną, z drugiej strony coraz śmielej sięgamy po rozwiązania, które dają nam odnawialne źródła energii. Czy są sposoby, by na poziomie lokalnym ustabilizować sytuację i obniżyć ceny prądu? Czy klastry energii są właśnie tym rozwiązaniem? To ważne pytania, które zadali sobie uczestnicy „Poranka biznesowego” w Tworogu.

7 czerwca w restauracji Barć Dębowa w Tworogu odbył się „Poranek biznesowy” – wydarzenie organizowane z myślą o lokalnych przedsiębiorcach mające na celu integrację środowiska biznesowego oraz stworzenie przestrzeni do swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń. Tematem spotkania były odnawialne źródła energii.

Rozmawiano m.in. o idei klastrów energii, które można najprościej opisać jako porozumienie lokalnie działających podmiotów zajmujących się produkcją, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej. Klastry energii to forma realizacji i rozwoju energetyki rozproszonej, która w dobie globalnej destabilizacji może stać się metodą na zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. To światowy trend, który umożliwia efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym. Dla przedsiębiorców jest to szansa na budowę nowych obszarów aktywności, dla regionu – możliwość wzrostu gospodarczego.

Na bezpłatne wydarzenie zaprosili organizatorzy: Gmina TworógIzba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich GórachBank Spółdzielczy w TworoguStowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Partnerami Poranka Biznesowego byli Biuro Adaptacji Projektów Marek Michalski oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Spotkanie otworzył Prezes Izby Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Marek Hernas, następnie głos zabrali: Wójt Gmina Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy w Tworogu Marlena Ditrich-Wojakowska, doradca energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Elżbieta Kisiel oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sławomir Jankowski. W dyskusji wziął również udział Prezes Stowarzyszenia LGD “Leśna Kraina Górnego Śląska” Piotr Leksy.