Złóż wniosek

Posiadacze indywidualnych źródeł ciepła zasilanych peletem, biomasą, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym mogą już składać wnioski o dodatek.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym)
3) kocioł olejowy.

Ważne! W przypadku, jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje wyłącznie jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022r.: elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP; pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 

Wniosek: Wniosek

Godziny przyjmowania:

Poniedziałek od 7:30 do 16:30
Wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 14:30
Piątek od 7:30 do 12:30