Sezon sukcesów

10 listopada hodowcy z Tworoga i okolic oficjalnie zakończyli sezon lotowy. Jak informuje Prezes Oddziału 0161 Tworóg, Waldemar Jaruszowiec miniony sezon należy uznać za udany. Założony plan lotowy został w pełni zrealizowany. Odbyło się 12 lotów gołębi starych i 5 lotów gołębi młodych. Była także mowa o sukcesie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych na szczeblu ogólnopolskim. „Tradycyjna hodowla oraz loty gołębi pocztowych” od niedawna widnieją na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tworogowski Oddział liczy 85 hodowców z Gmin Tworóg, Krupski Młyn, Kalety oraz ze Strzybnicy. Na spotkaniu kończącym sezon pojawili się włodarze zrzeszonych gmin, Zarząd Oddziału oraz sami hodowcy, dla których listopadowe spotkanie to moment podsumowania sezonu i uhonorowania mistrzów. W głównym mistrzostwie w sezonie lotowym 2023 w kategorii loty gołębi dorosłych tytuł Mistrza zdobył Waldemar Jaruszowiec, Wicemistrza – Jerzy Dziura, II Wicemistrza – Robert i Adam Ziaja. W kategorii loty gołębi młodych: Mistrzem ponownie został Waldemar Jaruszowiec, Wicemistrzem – Piotr Jaworek, II Wicemistrzem – Piotr Szufla.

Wiosenno-letni okres sportowej, podniebnej rywalizacji jest już zakończony, jednak dla hodowców rozpoczął się czas wystawowy. Najlepsze egzemplarze gołębi z tworogowskiego oddziału zostały zaprezentowane 25 listopada w Potępie. W trakcie wystawy oddziałowej wyłoniono reprezentantów oddziału na wystawę rejonową ziemi tarnogórskiej, której zwycięzcy są następnie prezentowani na wystawie okręgowej. Wszystkie sukcesy na poziomie lokalnym są powodem do dumy, ale hodowcy mają w tym roku jeszcze jeden powód do zadowolenia. Po kilkumiesięcznych staraniach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, we wrześniu dokonano wpisu „Tradycyjnej hodowli oraz lotów gołębi pocztowych” na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To ogromny sukces ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej obecnie ponad 40 tys. hodowców. Na Krajowej liście znajduje się aktualnie 85 wpisów, z czego zdecydowana większość dotyczy regionalnych tradycji kulturowych. Zaledwie siedem ma charakter ogólnopolski. W tym wąskim, prestiżowym gronie znalazła się hodowla i loty gołębi pocztowych. To pierwszy krok organizacji w stronę wpisu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. W tym bezdyskusyjnym sukcesie miał swój udział mieszkaniec Tworoga Piotr Kobędza pełniący funkcję Wiceprezydenta Zarządu Głównego PZHGP ds. finansowych, a na co dzień lotujący w tworogowskim Oddziale. – Wpis na krajową listę z pewnością podnosi rangę naszej działalności. To uznanie i uhonorowanie historii i dorobku wypracowanego przez wiele pokoleń hodowców – mówi Piotr Kobędza.

Krótko o historii…
Hodowla i loty gołębi pocztowych mają bogatą, stuletnią historię sięgającą czasów odradzania się Polski. Gołębie były wówczas wykorzystywane w celach militarnych m.in. stanowiły ważny filar łączności wojskowej. Gdy rozwój techniki wyeliminował zwierzęta z militarnych działań, dawna przydatność i symbolika znalazły odbicie w sportowej rywalizacji. Zorganizowany ruch hodowli i lotowania gołębi do celów konkurencyjno-sportowo-rozrywkowych, rozpoczął się na naszych ziemiach w pierwszych latach XX w. W Polsce pierwsze zrzeszenie hodowców powstało w 1905 r. w Zabrzu. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. istniało już kilkanaście towarzystw o lokalnym charakterze i zasięgu. W 1939 r., tuż po rozpoczęciu II wojny światowej, hitlerowski okupant zakazał Polakom hodowli gołębi i zniszczył niemal cały dorobek w tej dziedzinie. Odbudowa zasobów rozpoczęła się po wojnie, praktycznie od zera. Przy wielkim wsparciu przedwojennych hodowców i nowych miłośników tego hobby, zaczęto odtwarzać sekcje, oddziały i grupy lotowe. Gołębiarstwo sportowe jeszcze przez pewien czas podlegało wojsku, a jednocześnie ministerstwu spraw wewnętrznych.
1 kwietnia 1946 r. odbył się w Krakowie ogólnopolski zjazd okręgowych grup lotowych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych, na którym powołano ogólnopolską organizację hodowców. Nawiązano również pierwsze kontakty międzynarodowe z Anglią, Belgią, Czechosłowacją… W 1948 w Katowicach zorganizowano pierwszą ogólnopolską wystawę gołębi pocztowych, w której udział wzięli także hodowcy zagraniczni. Zadeklarowaną świeżo „współpracę państw słowiańskich” uczczono pierwszym międzynarodowym lotem. 20 tys. gołębie wystartowało z pokładu statku „Błyskawica”. Hodowcy wróciliśmy do międzynarodowej rodziny hodowców gołębi pocztowych. Dziś na czele Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych stoi Krzysztof Kawaler, natomiast Wiceprezydentem ds. finansowych jest Piotr Kobędza – mieszkaniec Tworoga.

Zdjęcia z wystawy oddziałowej w Potepie zostały udostępnione przez GOKSiR w Krupskim Młynie. Bardzo dziękujemy.