11 marca – Dzień Sołtysa

Sołtys jako jednostka pomocnicza samorządu terytorialnego na szczeblu gminy jest organem, który ma jedną z najdłuższych tradycji w polskiej historii. Taka funkcja była już znana w Polsce w czasach średniowiecza (pierwsze wzmianki pochodzą z XII w.). Sołtys jest lokalnym liderem oraz instytucją łączącą obywateli z władzą. Jest też elementem pobudzającym aktywność obywatelską w lokalnych społecznościach. Do jego funkcji należą: zwoływanie zebrań wiejskich, zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta, pobieranie podatków i opłat lokalnych.

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji życzymy liderom naszych gminnych sołectw mnóstwa pomysłów, sukcesów w pracy na rzecz rozwoju sołectw i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Poniżej lista działaczy w poszczególnych sołectwach gminy Tworóg:

  • Boruszowice i Hanuseksołtys: Łuczak Marian, telefon: 697-485-702
  • Bryneksołtys: Katarzyna Paździor, telefon: 881-508-518
  • Kotysołtys: Wandzik Adam, telefon: 502-317-521
  • Mikołeskasołtys: Irena Piecuch, telefon: (32) 284-68-64, 512-012-684
  • Nowa Wieś Tworoskasołtys: Mika Regina, telefon: 512-172-982
  • Połomiasołtys: Stefan Paś, telefon: 503-132-223
  • Świniowicesołtys: Lucjan Sus, telefon: 695-596-367
  • Tworógsołtys: Byszewska Gertruda, telefon: 886-221-345, (32) 284-66-50
  • Wojskasołtys: Szczurek Szymon telefon: 537-634-005