Klub dziecięcy w Tworogu – trwa rekrutacja

Mieszkanka naszej gminy, Martyna Mundzik pozyskała fundusze z Programu Maluch+ na utworzenie i funkcjonowanie w Tworogu „Klubu Kilkulatka” oferującego opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Placówka zostanie otwarta najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja. Proces rekrutacyjny już ruszył i potrwa do 28 marca. Wyniki zostaną ogłoszone 9 kwietnia. Kto ma szansę skorzystać z oferty?

„Klub Kilkulatka” powstał z myślą o mieszkańcach gminy Tworóg. Według danych opublikowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich 94% niepracujących matek chce wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, brakuje jednak ułatwień np. placówek oferujących dzienną opiekę nad maluchami. Klub w Tworogu oferuje 30 miejsc. Jest adresowany do dzieci, które skończyły pierwszy rok życia. Górna granica wiekowa to 3 lata. Placówka oferuje opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30, gry i zabawy edukacyjne, wyżywienie w formie cateringu, a także na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wsparcie terapeutyczne. Klub realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

– Decyzja o przyjęciu dziecka do Klubu odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Szczegółowe zasady i kryteria określa regulamin dostępny na stronie www.klubkilkulatka.pl. Można także zadzwonić pod nr 797 399 004, odpowiem na każde pytanie – mówi dyrektor placówki, Martyna Mundzik. Czesne wynosi 1 300 zł miesięcznie, dofinansowanie natomiast ok. 830 zł. Rodzic przyjętego dziecka płaci więc tylko różnicę.  

Lokal przy ul. ul. Grunwaldzkiej 1A w Tworogu przechodzi obecnie remont główny. – Cały proces, na który złożyło się m.in. skompletowanie niezbędnych dokumentów, zajął sporo czasu. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 369 tys. zł złożyłam w grudniu 2022 r. Główny remont jeszcze trwa, ale mogę powiedzieć, że jesteśmy już na finiszu przygotowań. Czekamy na dostawę mebli i wyposażenia. Mam nadzieję, że nasz Klub będzie gotowy na przyjęcie dzieci z końcem kwietnia – mówi dyrektorka placówki.

Celem Programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania placówki obejmuje lata 2022-2029.