Pierwszy krok za nami

Wniosek Gminy Tworóg o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gmin partnerskich: Ożarowice, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice” w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23. uzyskał pozytywną ocenę formalną. Proces weryfikacji jest jednak nadal w toku. Kolejnym krokiem jest ocenia wniosku pod względem merytorycznym. – Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość z z Państwa strony związaną z rozstrzygnięciem  naboru nr  FESL.10.06-IZ.01-010/23. Liczymy na pozytywne informacje, gdyż spośród wszystkich złożonych przez mieszkańców deklaracji, 290 deklaracji znalazło się na liście podstawowej spełniając kryteria formalne – poinformowali urzędnicy na oficjalnej stronie Gminy Tworóg (tworog.pl).