Pamiętając o Tragedii Górnośląskiej

W 1945 r. sowiecki Państwowy Komitet Obrony ZSRR wydał dyrektywę o zmobilizowaniu obywateli Rzeszy Niemieckiej w wieku od 17 do 50 lat do przymusowych robót na rzecz odbudowy Związku Radzieckiego. Tania siła robocza była traktowana jako forma reparacji wojennych za szkody wyrządzone przez Niemców na terenie ZSRR. Ofensywa Armii Czerwonej dotarła na Górny Śląsk pod koniec stycznia 1945 r. Zaczął się koszmar. Mordy, gwałty, grabieże… Szereg działań o charakterze zbrodniczym wobec ludności cywilnej Górnego Śląska zakończono masowymi deportacjami w głąb ZSRR dziesiątek tysięcy ludzi. Ten moment w historii Śląska zapisał się mianem Tragedii Górnośląskiej. Od 2010 roku w ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest Dzień Pamięci Tragedii Górnośląskiej. W Tworogu, pod Urzędem Gminy znajduje się pomnik poświęcony „Pamięci Ślązaków – ofiar wojen, internowań, wywózek i prześladowań”. Co roku delegacja złożono z samorządowców, polityków i działaczy społecznych składa w tym miejscu wieniec i znicz – symbole naszej pamięci. O poranku 30 stycznia pod pomnikiem, w milczeniu stanęli wójt Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt Łukasz Ziob, przewodnicząca Rady Gminy Beata Czierpka, poseł Tomasz Głogowski, przedstawiciel biura poselskiego Jarosława Gonciarza oraz przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej w Tworogu.