Samorządowcy mijającej kadencji

Jesteśmy na mecie kadencji 2018 – 2024. To właściwy moment, by podsumować 5 lat pracy samorządu, ale też przypomnieć zasady jego funkcjonowania.

Samorząd terytorialny to sposób organizacji lokalnych społeczności, który pozwala na samodzielne decydowanie o realizacji zadań. Władzę samorządową na szczeblu gminnym reprezentuje Rada Gminy (organ stanowiący i kontrolny gminy) oraz Wójt Gminy (władza wykonawcza). Rada gminy zajmuje się, wyjaśniając w największy skrócie, tworzeniem lokalnego prawa i podejmowaniem kluczowych decyzji finansowych, w tym inwestycyjnych. To radni poprzez głosowanie podejmują uchwały w sprawie np. budżetu gminy, lokalnych opłat, wykorzystania ziemi należącej do gminy itp. Decyzje są podejmowanie podczas zebrań nazywanych sesjami.

W mijającej kadencji, Radę Gminy tworzyli: Beata Czierpka (Przewodnicząca Rady, radna z Hanuska), Jan Sobania (Wiceprzewodniczący Rady, radny z Tworoga), Marcin Potempa (Radny z Tworoga), Kornelia Rabczyńska (Radna z Tworoga), Krzysztof Gerlich (Radny z Tworoga), Danuta Elwart (Radna z Nowej Wsi Tworoskiej), Regina Mika (Radna z Nowej Wsi Tworoskiej),Renata Głowacka (Radna z Kotów), Adam Wandzik (Radny z Kotów), Anna Grzelak (Radna z sołectwa Połomia), Piotr Jaruszowiec (Radny z Boruszowic), Marian Łuczak (Radny z Boruszowic), Iwona Pryk (Radna z Brynka), Lucjan Sus (Radny ze Świniowic), Kornelia Cyba (Radna z sołectwa Wojska). Radnych możecie zobaczyć na powyższym zdjęciu. Towarzyszą im Wójt, Wicewójt oraz Skarbnik Gminy.

Wszystkie decyzje radnych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Działalność radnych gminnych uzupełniają radni powiatowi, którzy reprezentują obszar w powiecie tarnogórskim. Są nimi: Adam Chmiel, Andrzej Elwart, Piotr Krok. Organem wykonawczym natomiast jest Wójt. Obecnie jest nim Eugeniusz Gwóźdź. Jego rolą jest realizacja postanowień Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa. Co ważne, wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w realizacji zadań własnych podlega Radzie Gminy.

Mijająca kadencja była wyjątkowo trudna i wymagająca. Samorządowcy musieli zmierzyć się z pandemią COVID-19, skutkami wojny w Ukrainie oraz kryzysem inflacyjnym. Ponadto kadencja została rozciągnięta do pięciu lat, a wybory samorządowe przełożono z jesieni 2023 r. na wiosnę 2024 r. Był to czas wyjątkowo niestabilny i pełen wyzwań. Mimo to gmina Tworóg w obiektywnych zestawieniach wypada bardzo dobrze. Przykładem jest zestawienie przygotowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, które koncentruje się wyłącznie na szczeblu gminnym. W rankingu „Sukces kadencji 2018–2023” Tworóg znalazł się na 265 miejscu wśród gmin wiejskich w Polsce. Gmina awansowała z 706 miejsca! Oceniano łącznie 1 513 gmin wiejskich. Z kolei w październiku minionego roku informowaliśmy o wyniku Gminy w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”. W tym zestawieniu Gmina Tworóg zajęła 74 miejsce wśród 1513 gmin wiejskich. To daje nam trzecie miejsce w powiecie tarnogórskim.