Ulica Szkarotki będzie modernizowana

Gmina Tworóg pozyskała dofinansowanie w wysokości 164 000 zł ze środków budżetu województwa śląskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól (ul. Szkarotki w Połomi na odcinku 0,41 km). 26 marca wójt Eugeniusz Gwóźdź odebrał symboliczny czek dla Gminy Tworóg.

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły wnioski z 69 gmin i powiatów na ponad 100 dróg o łącznej długości ok. 83 km oraz 4 wnioski z powiatów na zakup sprzętu komputerowego i 1 wniosek na badanie gleb. W całym regionie na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 15 mln zł (źródło: www.slaskie.pl).

Gmina Tworóg informuje, że odcinek ul. Szkarotki prowadzący do budynków mieszkalnych Gmina będzie modernizowany w ramach środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.