Wiosenne sprzątanie

Wraz z wiosną mieszkańcy Brynka i Wojski poczuli potrzebę wysprzątania nie tylko domów, ale także świata. 20 marca grupa mieszkańców Wojski w zaledwie 1,5 godziny wysprzątała pobocza dróg dojazdowych w miejscowości. Pomysłodawcą akcji był mieszkaniec Wojski Dominik Friedek, miejscowy przedsiębiorca. Na apel pana Dominika odpowiedziało Koło Kobiet „Wojszczanki”. Wspólnymi siłami zebrali kilkanaście worków śmieci oraz kilka worków samego szkła.

Podobna inicjatywa zgromadziła 23 marca mieszkańców Brynka. Na zaproszenie sołtysa wsi, rady sołeckiej oraz Gminy Tworóg pod Nadleśnictwem Brynek stawiło się ok. 20 osób. Wysprzątano pobliskie tereny leśne, ul. Wiejską oraz ul. Boczną. – Gmina Tworóg zapewniła nam rękawiczki ochronne i worki na śmieci. Uzbieraliśmy łącznie ok. 30 worków śmieci, głównie plastik i szklane butelki. Odbiorem i utylizacją odpadów zajęła się Gmina. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w akcji oraz Karolinie Jarząbek za nadzór i koordynację działań – mówi sołtys wsi, Katarzyna Paździor.

Dziękujemy organizatorom sprzątania świata za udostępnienie zdjęć.