Wy dorośli nic nie wiecie, w jakim dzieci żyją świecie…

– W roku korczakowskim dzieci śpiewały: Wy dorośli nic nie wiecie, w jakim dzieci żyją świecie. Minęło ponad dziesięć lat, a my nadal mało wiemy o naszych dzieciach. Boleśnie świadczą o tym samobójstwa wśród nieletnich. Najmłodszy samobójca miał 7 lat – powiedziała Anna Maria Wesołowska podczas spotkania z mieszkańcami Tworoga. Sędzina, znana szerszemu gronu z popularnego programu telewizyjnego, przyjechała do naszej gminy 4 marca. W Tworogu spędziła dwa dni odwiedzając przedszkola i szkoły, rozmawiając z mieszkańcami oraz szkoląc kadrę profesjonalną. Tematem przewodnim wizyty było budowanie stabilnej rodziny i bezpiecznego otoczenia dziecka w świecie współczesnych zagrożeń.

Czy bezpieczna rodzina w ogóle jest możliwa we współczesnym świecie? Uczestnicy spotkań z Panią Sędziną już wiedzą, że odpowiedź jest twierdząca. Zbudowanie bezpiecznej rodziny jest nie tylko możliwe, ale przede wszystkim konieczne. Jednak, aby to zrobić musimy znać potencjalne zagrożenia, obowiązujące prawo i mieć świadomość, czego potrzebują nasze dzieci. – Czy wiecie o czym marzą? – zapytała słuchaczy. Odpowiedzi były różne, ale nikt nie trafił w sedno… Na pierwszym miejscu listy zjawisk, które najmłodsi chcą wyeliminować ze swojego świata są kłótnie pomiędzy rodzicami. Przedszkolaki marzą o świecie bez kłótni, bez rozwodów, bez papierosów, alkoholu i bez… telefonów komórkowych. Młodzież natomiast boryka się ze stresem związanym z presją rodziców (wyniki w nauce, sporcie), z hejtem, wykluczeniem z grup rówieśniczych, z wyśmiewaniem, poniżaniem, działaniami niszczącymi samoocenę… – Pamiętajcie, takie zachowania są karalne. W Art. 190a kodeksu karnego jest zapis: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – edukowała młodzież. Zaproponowała także stworzenie plakatu do przepisu, na którym pojawią się (wypisane anonimowo) wszystkie zachowania, które młodzież chce wyeliminować ze swojego otoczenia. Taki plakat mógłby wisieć w klasach przypominając, że niechciane zachowania, to czyjeś bardzo realne cierpienie.

– Na sali rozpraw spędziłam ponad 40 lat. Gwałty, morderstwa, rozboje, mafia. To rzeczywistość, którą poznałam bardzo dobrze. Dlatego wiem, jak ważna jest współpraca z wymiarem sprawiedliwości i edukacja prawna, którą należy zaczynać od przedszkola. Dzieci muszą wiedzieć co można, a czego nie można. Muszą rozumieć, że za każdym złem idzie odpowiedzialność za czyny. Sprawiedliwość jest nam potrzebna jak powietrze. Bez poczucia, że świat jest sprawiedliwy, trudno żyć  – mówiła.

Zwróciła również uwagę na ogromną rolę poczucia bezpieczeństwa w rozwoju dziecka. Poczucie bezpieczeństwa jest kruchym materiałem… Może zostać poważnie zachwiane np. w wyniku rozstania rodziców. Matka traci wówczas (statystycznie) 6 procent zaufania, a ojciec aż 37 procent! – Powstaje ogromna wyrwa w poczuciu bezpieczeństwa. Coś lub ktoś musi ja wypełnić. Często, jak świat się wali, rolę bezpiecznego portu pełni babcia. Dlatego warto inwestować w rodzinę wielopokoleniową. Obecność babci i dziadka w rodzinie bardzo silnie ją wzmacnia – podkreśliła. Wykład Sędziny wymownie uzupełnił występ Klubu Seniora. Babcie i dziadkowie zaprezentowali scenkę inspirowaną programem telewizyjnym z udziałem Anny Marii Wesołowskiej. Tekst napisała Barbara Izworska. Sędzina podziękowała i zwróciła uwagę na trafiony dobór tematu nawiązujący do wątku przewodniego spotkań.

Anna Maria Wesołowska zyskała popularność dzięki programowi telewizyjnemu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, w którym gra samą siebie. Produkcja ma na celu przybliżenie szerszemu gronu procedur postępowania sądowego. Każdy odcinek rozpoczyna się odczytaniem aktu oskarżenia, a następnie widzowie mogą wysłuchać wyjaśnień oskarżonego, przesłuchań świadków, a koniec wyroku z ust sędziego. Anna Maria Wesołowska jest łódzką sędziną (obecnie w stanie spoczynku), współautorką ustawy o świadku koronnym, współtwórczynią projektu „Dziennikarz w sądzie”, ekspertką od przestępczości zorganizowanej. Należy do największego polskiego stowarzyszenia zawodowego sędziów — Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Do Tworoga przyjechała na zaproszenie Gminy Tworóg i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. – Działania profilaktyczne mają ogromne znaczenie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć Annę Marię Wesołowska. Dostarczyła nam ogromu wiedzy z zakresu roli profilaktyki zintegrowanej i edukacji prawnej dla przeciwdziałania przemocy i budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie. Ze szkolenia skorzystali nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy opieki społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, kuratorzy, policjanci, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy urząd pracy i śląskiego urzędu – kadra profesjonalna działająca na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ale najważniejszym beneficjentem spotkań są, w moim przekonaniu, dzieci – mówi Barbara Pyszniak, dyrektor GOPS-u w Tworogu.

Film podsumowujący wizytę TUTAJ